Portrety

Jak mieszać światło zastane z błyskowym?